نقد و بررسی کتاب «اربعین طوبی»

سلسله نشست‎های نقد داستان طلاب

نقد و بررسی کتاب «اربعین طوبی»

کتاب «اربعین طوبی» در آستانه‎ی اربعین حسینی و در سومین مجلس از سلسله نشست‎های نقد داستان طلاب نقد و بررسی می‎شود.
«اربعین طوبی» نوشته «سیدمحسن امامیان» است که انتشارات کتاب جمکران در سال 1395 آن را منتشر کرده است.
سومین جلسه از سلسله جلسات نقد داستان طلاب همکاری مشترک مدرسه اسلامی هنر و انتشارات کتاب جمکران است و دوشنبه 30 مهرماه97 ساعت 18 در مدرسه اسلامی هنر برگزار می‎شود.
«مسلم ناصری» و «حامد ابتسام» منتقدان این کتاب خواهند بود. 

 

مدرسه اسلامی هنر
۲۵ مهر ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
نقد بررسی نقد داستان طلاب