تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ

نشست چای و داستان

تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ

چای و داستان

مهمانی سی و پنجم

با حضور احمد دهقان

موضوع: تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ

دوشنبه 28 آبان ماه ساعت 18

مدرسه اسلامی هنر

مدرسه اسلامی هنر
۲۴ آبان ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها