دراماتورژی متون مقدس در سینما

اکران ده فیلم منتخب

دراماتورژی متون مقدس در سینما

دراماتورژی متون مقدس در سینما
اکران 10 فیلم منتخب با موضوع «دراماتورژی متون مقدس به همراه تحلیل و بررسی معنا شناختی»
با حضور اساتید و منتقدان برجسته
ثبت نام از طریق سایت
reg.isoa.ir

مدرسه اسلامی هنر
۲۳ دی ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دراماتورژیقرآنسینما