چهل و یکمین مهمانی چای و داستان

آسیب شناسی ادبیات داستانی انقلاب

چهل و یکمین مهمانی چای و داستان

چهل و یکمین مهمانی چای و داستان
سه شنبه؛ 16 بهمن، ساعت 16

با حضور قاسمعلی فراست

موضوع: آسیب شناسی ادبیات داستانی انقلاب 

قم، خیابان هنرستان، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر، طبقه 6، سالن جلسات
تلفن:  02537830811

حضور برای همگان آزاد و رایگان است.

مدرسه اسلامی هنر
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
چای و داستان