هنر معاصر ایران

نشست پژوهشی

هنر معاصر ایران

نشست پژوهشی با موضوع هنر معاصر ایران
با حضور دکتر محمد رضا مریدی
(عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران)
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ساعت 10:30 تا 12
مدرسه اسلامی هنر (سالن جلسات)

مدرسه اسلامی هنر
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
هنرمعاصرایران