همایش ملی قرآن و هنر

تعارض هنر و اخلاق در آزمون ابراهیم؟

دکتر سید حسن اسلامی
استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "تعارض هنر و اخلاق در آزمون ابراهیم؟" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر