همایش ملی قرآن و هنر

خوانش تکاملی ابر متن

استاد احمد شهدادی
مدرس حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی مدرسه اسلامی هنر
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خوانش تکاملی ابر متن" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر