همایش ملی قرآن و هنر

در جستجوی خوانش قصدگرا

استاد منصور براهیمی
مدرس و پژوهشگر ادبیات نمایشی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "در جستجوی خوانش قصدگرا" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر