همایش ملی قرآن و هنر

خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان

استاد محمد علی رجبی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و استاد نقاشی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه بحث درباره موضوع: "خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی " خواهند پرداخت
همچنین حجت الاسلام استاد عبدالکریم بهجت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه بحث درباره موضوع: "تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان" خواهند پرداخت

مدرسه اسلامی هنر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
قرآن هنر