سینمای مستقل، سینمای عامه پسند

بررسی کارنامه چهل ساله سینمای ایران

نشست بررسی کارنامه چهل ساله سینمای ایران

موضوع نشست دوم: سینمای مستقل، سینمای عامه پسند؛ کارنامه پیش از انقلاب و پس از انقلاب

با حضور آقایان: سیداحمد میراحسان و علیرضا محمودی

زمان: چهارشنبه 15 اسفندماه، ساعت 16:30

مکان: مدرسه اسلامی هنر

مدرسه اسلامی هنر
۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
سینما