بررسی کارنامه چهل ساله سینمای ایران

تولید ادبیات سینمایی

بررسی کارنامه چهل ساله سینمای ایران

نشست بررسی کارنامه چهل ساله سینمای ایران
باموضوع: تولید ادبیات سینمایی
دانش های عمومی، نقد، نظریه
باحضور: سید حسن حسینی و محمد گذرآبادی
زمان: پنج شنبه 23 اسفند ساعت 16:30
مدرسه اسلامی هنر
سالن جلسات

 

مدرسه اسلامی هنر
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
سینما ادبیات نمایشی