چهل و دومین مهمانی چای و داستان

چای و داستان

چهل و دومین مهمانی چای و داستان

چهل و دومین مهمانی چای_و_داستان
پنجشنبه؛ 5 اردیبهشت، ساعت 17

با حضور امیرحسین_جعفری _ رضا_جوان_آراسته  _ حمیدرضا_قادری _ رقیه سادات موسوی
موضوع: یک تجربه، یک سیل، چند روایت

قم، خیابان هنرستان، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر، طبقه 6، سالن جلسات

تلفن:  02537830811

حضور برای همگان آزاد و رایگان است.

مدرسه اسلامی هنر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها