جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

مبانی حکمی و زیبایی شناسی نور و رنگ در مسجد جامع قرطبه

جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

عنوان پایان نامه: مبانی حکمی و زیبایی شناسی نور و رنگ در مسجد جامع قرطبه

استاد راهنما: دکترسید رضی موسوی گیلانی

استاد داور: دکتر ابراهیم بازرگانی

ارائه: آقای سید صادق سیروس

زمان: پنج شنبه  12/2/1398

ساعت: 8 صبح

مدرسه اسلامی هنر
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
جلسه دفاع ارشد