پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

موسسه آموزش عالی
هنر و اندیشه اسلامی
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در رشته های:مطالعات معماری ایران-ادبیات نمایشی-تاریخ هنرجهان اسلام-پژوهش هنر-حکمت هنراسلامی-فلسفه هنر-حکمت هنرهای دینی (دکتری) دانشجو می پذیرد
قم هنرستان نبش کوچه 20
تلفن: 02537840127

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
کارشناسی ارشددکتری