نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم

خاستگاه‌های بوطیقای قرآن

نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم

سلسله نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم
(نشست هفتاد و پنجم)

موضوع:
«بررسی خاستگاه‌های بوطیقای قرآن و نمود آن در ادبیات فارسی»

با حضور:
«علیرضا سمیعی»
(پژوهشگر فلسفه و ادبیات)

زمان: ‌چهارشنبه ۵ تیر، ساعت ۱۸
مکان: خیابان هنرستان، هنرستان ۲۰، مدرسه اسلامی هنر

مدرسه اسلامی هنر
۳ تیر ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دراماتورژیقرآن