اولین نشست دورهمی ویراستارانه

معاونت آموزش آزاد برگزار می‌کند:

اولین نشست دورهمی ویراستارانه

مدرسه اسلامی هنر
۷ دی ۱۳۹۶
ویراستاریدورهمیآموزش آزادابوالفضل طریقه دار