چهل و چهارمین مهمانی چای و داستان

چهل و چهارمین مهمانی چای و داستان

چهل و چهارمین مهمانی چای و داستان

چهارشنبه؛ 26 تیرماه، ساعت 18

با حضور احسان عبدی پور
موضوع: داستان‌نویسی در غیاب ادبیات

قم، خیابان هنرستان، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر، طبقه 6، سالن جلسات

02537830811

حضور برای همگان آزاد و رایگان است.

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ تیر ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
چایداستان