دراماتورژی قرآن کریم

دراماتورژی قرآن کریم

دراماتورژی قرآن کریم

سلسله نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم
(نشست هفتاد و ششم)

موضوع:
«بررسی نظریه روح معنا در فهم و تفسیر متشابهات قرآن»

با حضور:
«دکتر حامد شیواپور»
(دکترای فلسفه و قرآن‌پژوه)

زمان: ‌چهارشنبه ۲ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰
مکان: خیابان هنرستان، هنرستان ۲۰، مدرسه اسلامی هنر

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ تیر ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دراماتورژی