جلسه دفاع پایان نامه ارشد

رشته پژوهش هنر

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

جلسه دفاع پایان نامه: ارشد رشته پژوهش هنر

باموضوع: روش های هنری معلم برای فعال سازی توانمندی های متفاوت دانش آموزان با تاکید بر نظریه ی هوش های هشتگانه ی هوارد گاردنر

استاد راهنما: آقای علی کاظمی

استاد مشاور: آقای منصور براهیمی

استاد داور: آقای محمد حسین سرانجام

ارائه: خانم ثریا کیانی

زمان:دوشنبه 28-5-1398

ساعت: 9 صبح

مکان : سالن جلسات

مدرسه اسلامی هنر
۱۲ امرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها