حکمت و معنای نور و رنگ در بناهای مقدس

جلسه دفاع پایان نامه ارشد حکمت هنر اسلامی

حکمت و معنای نور و رنگ در بناهای مقدس

جلسه دفاع پایان نامه ارشد حکمت هنر اسلامی

باموضوع: حکمت و معنای نور و رنگ در بناهای مقدس معماری اسلامی

از دیدگاه سنت گرایان

 

استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی

استاد داور: سرکارخانم مونا میرجلیلی مهنا

ارائه:  محبوبه حسنی پناه

زمان: یک شنبه 10-6-1398

ساعت: 8:30

مکان : سالن جلسات

مدرسه اسلامی هنر
۶ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دفاعارشدحکمتهنر