حکمت معماری سه  مسجد در دوره تیموریان

جلسه دفاع پایان نامه ارشد حکمت هنر اسلامی

حکمت معماری سه مسجد در دوره تیموریان

جلسه دفاع پایان نامه ارشد حکمت هنر اسلامی

باموضوع: حکمت معماری سه  مسجد در دوره تیموریان

استاد راهنما: دکتر فرید الدین فرید عصر

استاد داور: سرکارخانم مونا میرجلیلی مهنا

ارائه:  سید حسین حسینی وردنجانی

زمان: یک شنبه 10-6-1398

ساعت: 15

مکان : سالن جلسات

مدرسه اسلامی هنر
۶ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
ارشدحکمتمعماریهنر