مطالعه‌ی مفهوم شی‌شدگی در آثار سهراب شهید ثالث

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

مطالعه‌ی مفهوم شی‌شدگی در آثار سهراب شهید ثالث

جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته فلسفه هنر

باموضوع: مطالعه‌ی مفهوم شی‌شدگی در آثار سهراب شهید ثالث با رویکرد مکتب فرانکفورت

(بررسی موردی سه فیلم طبیعت بی‌جان، یک اتفاق ساده، در غربت)

استاد راهنما: آقای وحید حیاتی

استاد داور: آقای حمید تلخابی

ارائه:  انسیه رحمتی خشکرودی

زمان: یک شنبه 17-6-1398

ساعت  14

مکان : سالن جلسات

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۳ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دفاعارشدفلسفههنر