چهل و پنجمین مهمانی چای و داستان با حضور محمود حسینی زاد

چهل و پنجمین مهمانی چای و داستان با حضور محمود حسینی زاد

چهل و پنجمین مهمانی چای و داستان با حضور محمود حسینی زاد

چهل و پنجمین مهمانی چای و داستان
سه‌شنبه؛ 2 مهرماه، ساعت 17

با حضور محمود حسینی‌زاد
موضوع: نویسنده و جهان پیرامون (با بررسی رمان بیست زخم کاری)

قم، خیابان هنرستان، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر

طبقه 6، سالن جلسات

02537830811

حضور برای همگان آزاد است.

مدرسه اسلامی هنر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
چایداستان