برگزاری اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

برگزاری اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

برگزاری اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم

http://isoa.ir/fa/App/system.page.php?id=22

هوالجمیل
با استعانت از خداوند متعال مرحله نهایی اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم برگزار گردید و پس از  انجام بررسی هیئت محترم داوران  که به صورت داوری تلفیقی از آثار مرحله اول و دوم شرکت کنندگان برگزار می گردید،نفرات برتر رده کتابت فاخر این مسابقات بدین ترتیب معرفی شدند:

مقام اول: جناب آقای مجید سعید کافی، شاهرود
مقام دوم : جناب آقای مصطفی رضایی، اصفهان
مقام سوم: 
جناب آقای اصغر کشاورز حداد، تهران
 سرکار خانم الهام میرطلایی، شهرضا

جوایز تقدیری رده کتابت فاخر:
سرکار خانم زهرا میبدی، قم
جناب  آقای حبیب الله اسلامی، تهران
جناب  آقای علیرضا یوسفی،کاشان
سرکار خانم فاطمه مهدی زاده ارمکی، تهران
سرکار خانم زهرا شیرازی پور، کرج

هوالجمیل
با استعانت از خداوند متعال مرحله نهایی اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم برگزار گردید و پس از  انجام بررسی هیئت محترم داوران  که به صورت داوری تلفیقی از آثار مرحله اول و دوم شرکت کنندگان برگزار می گردید،نفرات برتر رده کاتبان جوان این مسابقات بدین ترتیب معرفی شدند:

مقام اول: جناب  آقای محمد پور قلی زاده
مقام دوم: جناب  آقای سرکار خانم کوثر دهقانی
مقام سوم: 
جناب  آقای آقای آرین محزون، شیراز
جناب  آقای آقای علی آمیغی، قم
جائزه تقدیری رده کاتبان جوان: سرکار خانم مرضیه مبشر عالی، تهران

http://isoa.ir/fa/App/system.page.php?id=22

مدرسه اسلامی هنر
۱۵ مهر ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
کتابتقرآنکریم