چهل و ششمین مهمانی چای و داستان

تأثیر زبان فارسی از قرآن کریم

چهل و ششمین مهمانی چای و داستان

چهل و ششمین مهمانی چای و داستان
چهارشنبه؛ 22 آبان ماه، ساعت 16

با حضور سیدعلی میرفتاح

موضوع: تأثیر زبان فارسی از قرآن کریم

قم، خیابان هنرستان، نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر، طبقه 6، سالن جلسات

02537830811

حضور برای همگان آزاد است.

مدرسه اسلامی هنر
۲۰ آبان ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
چایداستان