«تجربه هنرمند در باب ضرورت دراماتورژی»

سلسله نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم

«تجربه هنرمند در باب ضرورت دراماتورژی»

سلسله نشست‌های علمی دراماتورژی قرآن کریم
(نشست هشتاد و سوم)

موضوع:
«تجربه هنرمند در باب ضرورت دراماتورژی»

با حضور:
«دکتر فرهاد مهندس‌پور»
(استاد دانشگاه، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر)

زمان: ‌چهارشنبه ۲۲ آبان، ساعت ۱۰

خیابان هنرستان، هنرستان ۲۰، مدرسه اسلامی هنر

مدرسه اسلامی هنر
۲۰ آبان ۱۳۹۸
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
درماتورژیقرآنتجربههنرمند