دراماتوروژی قصه‌های قرآنی برای نگارش بازی‌نامه

مدرسه دراماتوروژی قرآن کریم برگزار می‌کند:

دراماتوروژی قصه‌های قرآنی برای نگارش بازی‌نامه

مدرسه اسلامی هنر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
نشست علمیدراماتوروژی قرآن کریم قصه های قرآنیعلی رازی زاده