پیشنهاد هنرمند برای دراماتوروژی قرآن کریم

مدرسه دراماتوروژی قرآن برگزار می‌کند

پیشنهاد هنرمند برای دراماتوروژی قرآن کریم

مدرسه اسلامی هنر
۲ دی ۱۳۹۶
دراماتوروژیقرآن کریمفریدون فرهودی