نگارش دراماتوروژی، از مضمون قرآنی تا طرح

سلسله نشست های دراماتوروژی قرآن کریم

نگارش دراماتوروژی، از مضمون قرآنی تا طرح

مدرسه اسلامی هنر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ اخبار / اطلاعیه ها
دراماتوروژینشست علمیقرآن کریم