وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

 

 

نشسته ام سر كُويت كه عاشقانه بگويم
كنار پنجره های تو زائرانه بگويم
غبار غم بنشانی و بی بهانه بگويم
تو رزق واژه بپاشی كبوترانه بگويم
اجازه از تو بگيرم سبكسرانه بگويم
و در حوالی ايوان كمی ترانه بگويم

 كنار آبخوری های صحن آينه گاهی
"نگاه دار دلی را كه برده ای به نگاهی"

محمدرضا لایقی

مدرسه اسلامی هنر
۸ دی ۱۳۹۶
وفاتحضرت معصومهتسلیت