مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزش عالی

مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزش عالی

در تاریخ 19 اردیبهشت 1397، مراسمی با حضور مدیران، همکاران و دانشجویان مدرسه اسلامی هنر، برای تودیع جناب دکتر کاظمی از سمت معاون آموزش عالی و معارفه جناب آقای دکتر بازرگانی برگزار گردید. دکتر کاظمی پس از 3 سال تصدی این معاونت که مهمترین بخش موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی‌ست، از این مسئولیت کناره‌گیری کردند و جناب دکتر ابراهیم بازرگانی بعنوان معاون جدید آموزش عالی معرفی شدند. 

در این مراسم جناب دکتر نواب، ریاست محترم مدرسه اسلامی هنر، با تأکید بر نقش اساسی معاونت آموزش عالی در این مجموعه آموزشی، با بیان خاطراتی شیرین از دوران مدیریت جناب دکتر کاظمی، برای ایشان در سمت جدید و فعالیت های پیش رو، آرزوی موفقیت کردند.

همچنین جناب دکتر نواب، پس از معرفی مبسوط جناب دکتر بازرگانی، برخی از وظایف مهم این معاونت را بازگو کردند و با تأکید بر اهمیت توجه به چشم انداز ده ساله موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، برای معاون جدید آموزش عالی آرزوی توفیق و تسهیل امور را داشتند. 

در پایان، این مراسم با گپ و گفتی صمیمی میان همکاران و مدیران به پایان رسید.

مدرسه اسلامی هنر
۲ تیر ۱۳۹۷
صفحه اصلی/ گزارش
معاونت آموزش عالیدکتر نوابدکتر بازرگانیدکتر کاظمیمراسم