برنامه‌های آینده
محمد سرشار مهمان چای و داستان می‌شود
محمد سرشار مهمان چای و داستان می‌شود
نگاهی به آراء فارابی در باب صناعت موسیقی نظری
با حضور هومان اسعدی عضو شورای فنی ارکستر ملی:
نگاهی به آراء فارابی در باب صناعت موسیقی نظری
حرم حضرت معصومه رکن کالبدی شهر قم
سلسله نشست های هنر و اندیشه
حرم حضرت معصومه رکن کالبدی شهر قم
سلسله نشست های هنر و اندیشه نشست اول: حرم حضرت معصومه رکن کالبدی شهر قم سخنران: دکتر رضا کرمی پنجشنبه 8 آذر ساعت 14 مدرسه اسلامی هنر
بررسی امکانِ رمانِ دینی
پنجاه و نهمین نشست تخصصی دراماتورژی قرآن کریم
بررسی امکانِ رمانِ دینی
پنجاه و نهمین نشست تخصصی دراماتورژی قرآن کریم موضوع: "امکانِ رمانِ دینی در سایه ی ارتباطِ نبی و نویسنده با تکیه بر قرآن" با حضور: آقای ابراهیم اکبری دیزگاه
تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ
نشست چای و داستان
تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ
نشست چای و داستان با حضور احمد دهقان تجربه های زیسته و داستان نویسان جنگ
راهنمای تحقیق و پژوهش در زیبایی شناسی قرآن کریم
نشست علمی دراماتورژی قرآن کریم
راهنمای تحقیق و پژوهش در زیبایی شناسی قرآن کریم
راهنمای تحقیق و پژوهش در زیبایی شناسی قرآن کریم
نامزد «جایزه قلم زرین» در نخستین جلسه نقد داستان طلاب
معاونت آموزش آزاد تقدیم می کند
نامزد «جایزه قلم زرین» در نخستین جلسه نقد داستان طلاب
جلسه دفاع پایان نامه دکتری
جلسه دفاع پایان نامه دکتری
جلسه دفاع پایان نامه دکتری"تحلیل جنبه شناختی فیلم با بهره گیری ازنظریه ادراک ابن سینا"
اسدالله امرایی در سی و دومین نشست چای و داستان
آموزش آزاد مدرسه اسلامی هنر برگزار میکند
اسدالله امرایی در سی و دومین نشست چای و داستان
حسین دهباشی مهمان این هفته چای و داستان می‌شود
از سلسله نشست‌های چای و داستان:
حسین دهباشی مهمان این هفته چای و داستان می‌شود
دکتر عزتی پرور از دراماتورژی آموزه های قرآنی در شعر  و ادبیات کهن فارسی می گوید
نشست دراماتورژی قرآن کریم
دکتر عزتی پرور از دراماتورژی آموزه های قرآنی در شعر و ادبیات کهن فارسی می گوید
نفیسه مرشد زاده مهمان چای و داستان می‌شود
چای و داستان
نفیسه مرشد زاده مهمان چای و داستان می‌شود
نفیسه مرشدزاده سردبیر سابق مجله داستان همشهری و گردآورنده کتاب‎های «کآشوب» و «رستخیز» مهمان سی و سومین کارگاه چای و داستان است و به بازگویی تجربه‎های روایت‎نویسی دینی در مجموعه‎های «کآشوب و «رستخیز» می‎پردازد.