معاونت پژوهش

معاونت پژوهش به مثابه بازویی کلیدی برای رسیدن به چشم‏ انداز مرجعیت پیشتاز مباحث نظری هنر دینی در کشور عمل می کند و در این راستا، تعریف و اجرای هر دو دسته پژوهش های بنیادین و کاربردی را در دستور کار دارد.

برخی از مهم ‏ترین برنامه‏ های معاونت پژوهش عبارتند از:

  • تعریف و اجرای طرح ‏های پژوهشی با استفاده از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی، که بخشی از این پژوهش‏ ها به منظور استفاده در متون آموزش عالی جهت‏ دهی می‏ شوند
  • برقراری ارتباط و تعامل با سازمان‏ های فرهنگی و هنری (دولتی و خصوصی) برای عقد قراردادهای همکاری پژوهشی‏ مطابق با نظام اولویت‏ های پژوهشی مدرسه
  • برگزاری همایش ‏ها و نشست‏ های علمی (ملّی و بین‏ المللی) با حضور صاحب نظران و پژوهشگران برجسته که عمدتاً شامل سه حوزه مطالعاتی «حکمت هنر»، «قرآن کریم و هنر»، و «فقه هنر» می ‏شود
  • مدیریت انتشارات مدرسه اسلامی هنر همراه با چاپ و نشر آثار تألیفی و ترجمه ای
  • مدیریت و انتشار مجلّه علمی – پژوهشی الهیات هنر
  • مدیریت و توسعه کتابخانه مدرسه اسلامی هنر

 

لینک نظام اولویت‏ های پژوهشی مدرسه اسلامی هنر

 

از مهم ‏ترین کلان پروژه‏ های پژوهشی که توسّط گروه‏های تحقیقاتی مجزّا در مدرسه اسلامی هنر در حال انجام است، می ‏توان به کلان پروژه «فرهنگنامه هنر و زیبایی در قرآن و حدیث»، کلان پروژه «دراماتورژی قرآن کریم»، و کلان پروژه «فقه هنر» اشاره کرد.

 

معرفی کلان پروژه فقه هنر

معرفی فرهنگنامه هنر و زیبایی در قرآن و احادیث

معرفی مدرسه دراماتورژی قرآن کریم

شماره تماس با کارشناس پژوهش (هادی جهانگشا):   02537838793

 

 

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد