دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

 

دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل مدرسه اسلامی هنر در سال ۱۳۹۴ (2016) در جهت گسترش فعالیت های هنری و علمی در حوزه هنرهای اسلامی تاسیس گردید. دفتر مذکور در دو حوزه کلی «ارتباطات دانشگاهی و فعالیت های علمی» و «برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی  بین المللی» اقدام به فعالیت می نماید.

ارتباطات دانشگاهی و فعالیت های علمی

در این حوزه فعالیت‌هایی از جمله برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور فعال در حوزه هنر اسلامی، تبادل اساتید و دانشجو، معرفی فعالیت‌های مدرسه اسلامی هنر، جذب دانشجوی خارجی، برگزاری همایش‌ها و سمپوزیوم‌های مشترک، نشست‌های علمی، رصد دستاوردها  وفعالیت‌های علمی دانشگاه‌های بین‌المللی در حوزه هنر اسلامی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

دوره های کوتاه مدت تابستانی هنر ایرانی - اسلامی

این دوره های تخصصی و کوتاه مدت به زبان انگلیسی و یا بومی کشورهای مورد هدف  می‌باشد که ویژه دانشجویان و اساتید غیر ایرانی طراحی شده اند. با توجه به آنکه هنر اسلامی در برابر دیگر فنون بهترین زبان گفتگو و ابزار دیپلماسی فرهنگی در عرصه جهانی می باشد، و نیز با نظر به قدرت  بیانی هنر اسلامی در ارائه کارکردهای فرهنگی و تمدنی در کنار علاقه جهانیان به انواع هنرهای اسلامی می توان اذعان نمود مدارس تابستانی هنر اسلامی یکی از بهترین ابزارها و نمونه‌های عملکرد فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است.

آشنایی با مفهوم هنر اسلامی، مبانی حکمی هنرهای اسلامی (نگارگری، موسیقی، هنرهای تزئینی، خوشنویسی، ادبیات عرفانی، تعزیه، معماری آئینی و غیر آئینی و...) و شناخت مختصر تکنیک‍‌های هنر سنتی ایرانی-اسلامی و آشنایی اجمالی کارگاهی با هنر اسلامی  از جمله موضوعاتی است که در این دوره ها مطرح می شود.


 

 

محمد حسین آشتیانی

رئیس دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل


سطح 2 حوزه علمیه قم | دانشجوی دکتری حکمت هنرهای دینی

ستار سلطانپور

مسئول اجرایی دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل
مدیر دوره های کوتاه مدت بین المللی


سطح خارج حوزه علمیه قم | کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

سید سعید علوی

مسئول ارتباطات دانشگاهی و همکاری های هنری


سطح دو حوزه علمیه قم | کارشناسی ارشد ارتباطات بین الملل

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۲ بهمن ۱۳۹۶

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد