قائم مقام

 

 

دکتر فریدالدین فریدعصر


قائم مقام مدیر مدرسه اسلامی هنر و رییس حوزه ریاست اکنون

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون 

مدیرگروه مطالعات معماری ایران موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون

عضو کمیته پژوهش دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی اکنون

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن قلم حوزه علمیه قم 1393-1395


دکتری حکمت هنر دینی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

کارشناسی ارشد فلسفه هنر دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

سطح سه حوزه علمیه قم​

 

 

تدریس در دوره ­های داستان نویسی مدرسه اسلامی هنر در موضوعات: عناصر داستان، متون کهن ادبی، نگارش خلاق و ... از 1384تا 1394

تدریس ادبیات داستانی و نویسندگی خلاق در کانون نخبگان میثم تمار وابسته به کانون­های مساجد وزرات فرهنگ و ارشاد. از 1384 تا 1387.

تدریس نویسندگی خلاق در دوره­های تابستانی کانون­های مساجد، مشهد مقدس، 1386

تدریس داستان نویسی و نگارش خلاق در جامعه الزهرا(حوزه علمیه خواهران) 1387و 1388و 1391

تدریس ادبیات داستانی در دوره تابستانی معاونت تهذیب حوزه علمیه 1389.

تدریس تاریخ ایران پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی    ، دوره تخصصی دانشجویان غیرایرانی ، جامعه المصطفی العالمیه

تدریس درس «نقش هنر در تبلیغ دین» کارشناسی ارشد ارتباطات و رسانه، دانشگاه باقرالعلوم 1394

تدریس درس مسائل فلسفه هنر کارشناسی ارشد حکمت هنر اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب 1394 و 95

تدریس درس تاریخ هنر جهان اسلام کارشناسی ارشد فلسفه هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1394

تدریس درس شیوه های نگارش خلاق، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی موسسه هنر و اندیشه اسلامی،1395

تدریس درس تاریخ فرهنگ و جامعه ایران برای گروه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 1395 و 1396

تدریس درس آداب نوشتن برای معماری برای گروه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 1396

مدرسه اسلامی هنر
۲۱ دی ۱۳۹۶

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد