مدرسه دراماتورژی قرآن کریم

مسائل مربوط به تفسیر و تأویل مفاهیم و قصه‌های مقدس، از همان ابتدا مسئله‌ی دین‌داران و مخاطبان کتاب‌های آسمانی بوده است. این پیچیدگی‌ و ابهام در بازنمایی و اقتباس از قصه‌ها و مفاهیم مقدس، در ادبیات، سینما و تلویزیون دوچندان می‌شود.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، با توجه به رسالتی که سینما و تلویزیون در نشر و ترویج معارف قرآنی دارند؛ تمایل به تولید آثار نمایشی براساس« قرآن» روز‌ به روز بیشتر ‌شده است. در این میان تجربه‌هایی در تولید آثار قرآنی انجام گرفته که اگر چه امیدبخش هستند، اما ضرورت رویکردی ویژه در بهره‌گیری از متن قرآن جهت بازنمایی مفاهیم و قصه‌های آن را نمایان می‌سازد.

این مهم نیازمند آموزش نویسندگان و افراد دغدغه‌مندی است که در کنار تسلط بر فنون و قواعد نگارش فیلم‌نامه، و نیز تحصیل معارف قرآنی؛ اراده‌ی کافی و لازم مبنی بر سلوک و پای نهادن در مسیر کشف و شهودی قرآنی را داشته باشند.

توجه به سلوکِ هنرمند، در فرآیند مواجهه با متن قرآن، ما را برآن داشت که عنوان و جهت‌گیری این مدرسه و مطالعات مذکور را «دراماتورژی قرآن» بنامیم. دقت در معانی و کاربرد فراگیر و البته هنوز مهجور «دراماتورژی» در سینما و تئاتر که بخشی از موضوعات پژوهش و نشست‌های علمی این دوره خواهد بود؛ دلایل این نام‌گذاری را روشن‌تر خواهد کرد. البته رویکرد اصلی این دوره معطوف به نگارش و تولید متن نمایشی است که تنها بخشی از فرآیند دراماتورژی آثار نمایشی است. 

مدرسه «دراماتورژی قرآن» که هم‌اکنون فاز مطالعاتی و طراحی خود را پشت سر می‌گذراند؛ با برگزاری نشست‌های علمی و تحلیلی، و کارگاه نگارش برای انس با قرآن که رویکردی بدیع در آموزش فرآیند نویسندگی است؛ سفارش مقالات علمی و کاربردی براساس نیازهای تولید هنری کشور؛ و هم‌چنین ثبت تجارب و مستندنگاری فرآیند خلق آثاری نظیر «یوسف پیامبر(ع)»، «مریم مقدس(س)»، «ملک سلیمان(ع)» و «محمد(ص)»؛ می‌کوشد این اهداف متعالی را عملی نماید.

امید است این خدمت ناچیز از جانب مدرسه اسلامی هنر به ساحت مبارک و نورانی مصحف شریف، زمینه‌ساز تجلی فرهنگ قرآنی در فضای هنری کشور شود.

 

دکتر مهدی حمیدی پارسا

مدیر مدرسه دراماتورژی قرآن کریم

 

 

مدرسه اسلامی هنر
۱۵ مهر ۱۳۹۷

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد