ارتباط با ما

 

 • نشانی: قم، بلوار هنرستان (بسیج) نبش کوچه 20، مدرسه اسلامی هنر

 • پست الکترونیکی: info@isoa.ir

 • تلفن مرکزی: 02537830782 

 • دورنگار: 02537838500

 • کد پستی: 3715834616

 • صندوق پستی: 1169-37135
   

شماره های مستقیم:
 

 • حوزه ریاست: 02537840072

 • قائم مقام: 02537840217 

 • معاونت اداری مالی: 02537840215

 • معاونت آموزش عالی: 02537840127

 • معاونت آموزش آزاد: 02537830811

 • معاونت فرهنگی و دانشجویی: 02537840126

 • اداره امور بین الملل: 02537830834

مدرسه اسلامی هنر
۲۷ خرداد ۱۳۹۸

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد