مدرسه کتابت قرآن کریم

معرفی:

"مدرسه‌ی اسلامى هنر" نخستين مؤسسه‌ی آموزشى‌پژوهشى برآمده از حوزه‌ی علميه است كه در قلمرو دين و هنر براى پرورش طلاب با رويكرد تربيتى و صبغه دينى، جهت تبيين مبانى تفكر دينى در هنر و نيز آموزش‌هاى نظرى و عملى در باب هنر تأسيس شده است. اين مؤسسه در عرصه‌هاى فكرى داخلى و خارجى (حوزوى و دانشگاهى) با ايجاد محيطى پويا و انديشه‌ساز و با الهام از سنت علمى و سلوك عملى حوزه و استفاده از جديدترين شيوههاى علمى جهت دست‌يابى به مكتب هنرى اسلام بر اساس آموزههای مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مشغول فعاليت است.

هنر آسمانی خوشنویسی و خوشنویسی خطوط قرآنی، به عنوان قدیمیترین هنر اسلامی به عنوان هدف، برای مدرسه اسلامی هنر قرار گرفت، تا با عنایت الهی و همیاری و هماندیشی خوشنویسان و دلسوزان این عرصه گامی نو در عرصه توسعه خطوط قرآنی به وقوع بپیوندد.

بدین سبب در وهله اول مدرسه اسلامی هنر همایش کتابت قرآن کریم را برگزارمی کند.

زمان برگزاری: 22 الی 24 فروردین ماه 1398

مکان: تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلی، مجتمع امام خمینی (ره). حسینیه الزهرا

 

مدرسه اسلامی هنر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد