رئیس دانشگاه

 

حجت الاسلام دکتر سید محمد حسین نواب


مدیر مدرسه اسلامی هنر اکنون

سرپرست موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی اکنون


دکتری فلسفه هنر اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

 

رزومه

 
مدرسه اسلامی هنر
۲۲ دی ۱۳۹۷

همه چیز از قلــــم آغاز شد

داستـــــــان تــأسیس مــدرســـه اســـلامی هنــــر

بخــوانیــد