لوگو مدرسه اسلامی هنر مدرسه اسلامی هنر قم

مدرسه‌ی اسلامى هنر

نخستين مؤسسه‌ی آموزشى ‌پژوهشى برآمده از حوزه‌ی علميه است كه در قلمرو دين و هنر براى پرورش طلاب با رويكرد تربيتى و صبغه دينى، جهت تبيين مبانى تفكر دينى در هنر و نيز آموزش‌هاى نظرى و عملى در باب هنر تأسيس شده است. اين مؤسسه در عرصه‌هاى فكرى داخلى و خارجى (حوزوى و دانشگاهى) با ايجاد محيطى پويا و انديشه‌ساز و با الهام از سنت علمى و سلوك عملى حوزه و استفاده از جديدترين شيوه هاى علمى جهت دست‌يابى به مكتب هنرى اسلام بر اساس آموزه­های مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مشغول فعاليت است.
این مدرسه می‌کوشد در میان هنرمندان و دین مداران حلقه‌‌ای واسط باشد. مدرسه‌ی اسلامی هنر تلاش دارد تا از میان طلاب و فضلای حوزه‌ی علمیه، افرادی را شناسایی و جذب کرده و آموزش دهد که خلأ و کمبود نیروی متعهد و کارآمد در حوزه‌ی هنر را در حد وسع و توان خود برطرف نمایند
مدرسه اسلامی هنر