مقاله ای از استاد بشیر سلیمی درباره دراماتورژی قرآن. قرآن چه وقت از روایت و چه وقت در از صحنه در پرداخت داستان ها سود می جوید. تک گویی درونی در داستان های قرآنی. مفهوم لغوی قصه و اشاره ای گذرا به ...

اخبار و اطلاعیه ها :: در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷