مدرسه دراماتورژی قرآن کریم

چگونگی خوانش دراماتیک از قصص قرآن کریم

گزارش شصت و چهارمین نشست علمی دراماتورژی قرآن کریم

موضوع: چگونگی خوانش دراماتیک از قصص قرآن کریم

مهمان: دکتر محمدعلی خبری

در شصت و چهارمین نشست علمی دراماتورژی قرآن کریم، دکتر محمدعلی خبری، رئیس دانشکدۀ هنر دانشگاه اسلامی واحد تهران-مرکز، به موضوع چگونگی خوانش دراماتیک از قصص قرآن کریم پرداخت.

وی در ابتدا با مثبت ارزیابی نکردن وضعیت فعلی تولیدات هنری بر پایۀ سنت و میراث ایرانی-اسلامی، به پیچیده بودن روند ابتناء فعالیت های هنری بر اندیشۀ دینی تأکید کرد.

به عقیده ایشان انسان از نخستین روزهای خلقت استاد نمونه برداری بوده است. به بیان روشن تر انسان موجودی اقتباس گر است. در پیدایش آثار هنری نیز حضور این ویژگی کاملا مشهود است. وی با طرح انواع اقتباس به بررسی چگونگی امکان اقتباس از متون دینی پرداخت.

دکتر خبری بزرگترین معضل فعالیت های هنری دینی، خاصه در هنرهای نمایشی را سطحی نگری در هر دو مقولۀ درام و مطالعات دینی عنوان کرد. وی افزود معضل دیگر ما تفکیک نشدن نگاه هنرمند و نگاه قرآن است که در برخی موارد منجر به تحمیل نگاه هنرمند بر نگاه قرآن می شود.

وی راه برون رفت از این معضل را در تفکیک این دو نگاه و معنابخشی جدید در ساختارهای دینی بیان کرد، به گونه ای که هنرمند ارزش افزوده ای را به مسائل مطرح شدۀ دینی بیفزاید. در این رویکرد هنرمند نقش واسطۀ فیض میان متن دینی و مخاطب را ایفا می کند.

ایشان در انتهای بحث خود نیز بر ناهماهنگی ظرف و مظروف در حوزۀ فعالیت‌های هنری و همچنین ضرورت حذف نگاه کارکردگرایانه به قرآن تأکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 15 =