ضعف داستان‎نویسی امروز، ضعف تجربه‎های زیستی است!

سی و سومین مهمانی چای و داستان با حضور «نفیسه مرشدزاده» برگزار شد. «نفیسه مرشدزاده» در سی و سومین مهمانی چای و داستان از چگونگی ورودش به دنیای نویسندگی و روایتنویسی گفت و آغاز توجهش به روایتنویسی را در دورهی همکاری با «همشهری داستان» دانست و گفت:

در «همهشری داستان» سعی کردم «داستان» را به اجزایش تجزیه کنم و اندکاندک به آن نزدیک شوم: «دربارهی زندگی» و «روایتهای مستند». استقبال خوانندگان هم بیشتر به همان بخش اول یعنی «دربارهی زندگی» و «روایتهای مستند» بود.

 

سردبیر پیشین «همشهری داستان» مهمترین و بزرگترین دلیل تولیدنشدن داستانهای خوب را ضعف تجربه زیسته نویسندگان ایرانی دانست و روایتهای مستند را تقویتکننده خزانه داستاننویسان برشمرد.

دبیر مجموعههای «کآشوب» و «رستخیز» روایتنویسی دینی را نوشتن از تجربهی دینی و نوعی تزکیه و جستجوگری معرفی کرد که به زبان و فهم مشترک از دینداری و تجربههای دینی میانجامد.

سی و سومین کارگاه چای و داستان عصرگاه دوشنبه نهم مهر1397 با حضور «نفیسه مرشدزاده»(دبیر مجموعههای «کآشوب» و «رستخیز») و برخی از نویسندگان این دو کتاب در مدرسه اسلامی هنر برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *