مدرسه کتابت قرآن کریم

مدرسه کتابت قرآن کریم با عنایت خداوند متعال و ساحت قدسی قرآن کریم و ائمه هدی(ع) و ذیل عنایات حضرت فاطمه معصومه(س) از سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از مراکز اقماری مدرسه اسلامی هنر راه اندازی و در این مدت بیش از برنامه‌هایی که موفق به اجرای آن شده است، سعی دارد برنامه‌ای جامع بلند مدت در راستای گسترش شیوه‌های کهن خوشنویسی و کتابت قرآن پارسی تهیه و راه‌های حصول به آن مقصود را به صورت عملی بپیماید.

برای آشنایی با این مدرسه و چگونگی نگرش و فعالیت و برنامه‌ریزی‌ها بخش‌های ذیل ارائه می‌گردد:

افق‌های پیش روی مدرسه کتابت قرآن کریم در چشم انداز ۲۰ ساله

۱. کسب جایگاه بین المللی برای شیوه‌های ایرانی خطوط قرآنی

۲. تشکیل و تربیت جامعه‌ای متحد از خوشنویسان درجه اول بین المللی

۳. مالکیت مجموعه‌های تالیف شده مشتمل بر تمام گنجینه‌های هنر خوشنویسی ایرانی جهت عرضه در عرصه بین الملل

۴. مالکیت مجموعه‌های مدون پژوهشی جهت معرفی شاخصه‌های شیوه‌های ایرانی خطوط قرآنی، جهت عرضه در عرصه بین الملل

۵. محافظت از گنجینه‌های هنر خوشنویسی ایرانی بر پایه بانک اطلاعاتی دقیق

۶. مالکیت مجموعه‌هایی از نفایس قرآنی و مصاحف گوناگون با خطوط مختلف قرآنی

۷. دستیابی به جایگاه اول هنر خوشنویسی در سطح جهان اسلام

۸. توانمندی اقتصاد و معیشت خوشنویسان خطوط قرآنی و جذب سیستماتیک سفارشات هنری داخل و خارج از کشور

۹. رسیدن به تعامل منظم و هدفمند با همه دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی و اجرایی ملی، بین المللی و جوامع دیگر

اهداف مدرسه کتابت قرآن کریم

۱. رشد جایگاه ایران در خطوط قرآنی در سطح کشور و بین الملل

۲. احیای شیوه‌های ایرانی خطوط قرآنی

۳. ترویج و تعلیم و گسترش و حمایت از فراگیران خطوط قرآنی

۴. ترویج، تعلیم، گسترش و حمایت از شیوه‌های گوناگون گرایش‌های نگارش خطوط قرآنی

۵. ترویج و حمایت از ترویج کتابت قرآن کریم

۶. رشد جایگاه خوشنویسی ایران در سطح جهان اسلام

فعالیت‌های مدرسه کتابت قرآن کریم

۱. تشکیل مجموعه سراسری از خوشنویسان خطوط قرآنی

۲. تشکیل کمیته‌ها و تدوین راهکارهای رسیدن به چشم انداز بنیاد

۳. برگزاری هدفمند همایش‌ها، کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و بین المللی خطوط قرآنی

۴. گردآوری و تدوین و انتشار گنجینه‌های خطوط قرآنی و خوشنویسی پیشینیان

۵. تدوین مجموعه‌هایی پژوهشی از برترین آثار اساتید صاحب سبک دوره‌های مختلف

۶. تالیف و تدوین مجموعه‌هایی از کتیبه‌های ایرانی از ابتدا تاکنون

۷. گسترش فراگیر آموزش خطوط قرآنی

۸. تهیه بانک اطلاعاتی و حفاظت از میراث آثار فخیم خوشنویسی ایرانیِ خطوط قرآنی

۹. تهیه محصولات رسانه‌ای از فعالیت‌های بنیاد

۱۰. تهیه کلیپ‌های خوشنویسی منتخب

۱۱. رویکرد نشر آثار علمی و پژوهشی خوشنویسی

۱۲.فرهنگسازی در راستای مصاحف شخصی و اختصاصی

۱۳. کارشناسی کتیبه‌های بناهای مذهبی و اماکن ماندگار

۱۴. ساماندهی بازار فروش آثار خوشنویسان خطوط قرآنی

۱۵. راه‌اندازی کتابخانه تخصصی هنر خوشنویسی

۱۶. راه اندازی مرکز جامع علمی کاربردی تک پودمانی

اهداف فعالیت‌های پنج ساله مدرسه کتابت قرآن کریم

۱. شناسایی و حمایت از برترین استعدادهای حوزه کتابت قرآن

۲. معرفی شیوه‌های ایرانی خطوط قرآنی در بعد بین الملل

۳. حمایت و گسترش و احیای سنّت هزار ساله کتابت قرآن

۴. تربیت نسلی جدید از خوشنویسان قرآنی

۵. احیای آثار و شیوه‌های خوشنویسی ایرانی

۶. راه‌اندازی بازار خوشنویسی قرآنی

فعالیت‌های مدرسه کتابت قرآن کریم در دوره پنج ساله معطوف به اهداف مورد نظر

۱. برگزاری مسابقه ملّی کتابت قرآن کریم

۲. برگزاری همایش بین المللی کتابت قرآن کریم

۳. سفارش نگارش و کتابت مصاحف

۴. آموزش تخصصی خطوط قرآنی

۵. تولید کتب آموزش تخصصی و پژوهشی

۶. راه‌اندازی گالری آثار قرآنی و موزه قرآنی اوقاف

اعضای هیئت مدیره مدرسه کتابت قرآن کریم

استاد ارشد و عضو هیئت مدیره

استاد عبدالصمد حاج صمدی

استاد عبدالصمد حاج صمدی

رئیس هیئت مدیره

حجت الاسلام دکتر محمد حسین نواب

حجت الاسلام دکتر محمد حسین نواب

مدیر عامل

آقای احسان پورنعمان

آقای احسان پورنعمان