معرفی

مدرسه اسلامی هنر

مدرسة اسلامی هنر مؤسسه‌ای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، برآمده از حوزة علمیه است که در قلمرو دین و هنر برای پرورش افراد متخصص و متعهد با رویکرد تربیتی و صبغة دینی، برای تبیین مبانی تفکر دینی در هنر و نیز آموزش‌های نظری و عملی در باب هنر در سال 1383 تأسیس شده است. این مؤسسه با الهام از سنّت علمی و سلوک عملی حوزه و استفاده از جدیدترین شیوه‌های علمی برای دستیابی به مکتب هنری اسلام بر اساس آموزه‌های اهل بیت مشغول فعالیت است.

معرفی

زیر مجموعه های مدرسه اسلامی هنر

آکادمی آزاد هنری

مدرسه اسلامی هنر، کارگاه‌های آموزشی خود را به صورت مجازی (آنلاین و آفلاین)، برگزار می‌کند، دوره‌های هنری در کمیته‌ای تخصصی طراحی و بعد از بررسی‌های چندباره و رسیدن به طرح درسی مدوَّن و مشخص، توسط اساتید مجرب برگزار می‌شود.
مشاهده رویدادها