نشست‌های تخصصی

مدرسه اسلامی هنر در طول سال نشست‌های تخصصی متنوعی را برگزار می‌کند: چای و داستان، نقد رمان، خوانش نمایشی فیلودرام، عصر امروز و… . برخی از این نشست‌ها و همچنین جلسات پخش زنده در صفحه اینستاگرام مدرسه اسلامی هنر، در این بخش برای شما در دسترس است.

فیلودرام

52
رایگان!

فصل دوم - نشست‌های نقد داستان طلاب

پخش زنده اینستاگرام

13
رایگان!