بسته‌های جامع آموزشی

بسته‌های آموزشی آنلاین (ضبط شده) از مجموع چند دوره متوالی و مرتبط تشکیل شده است، کارگاه‌هایی که در طول ترم‌های متمادی تشکیل شده و در قالب بسته‌هایی نام‌گذاری شده و با تخفیف ویژه در اختیار هنرجویان قرار گرفته است. با تهیه‌ی بسته‌های آموزشی مدرک پایان دوره نیز برای هنرجویان صادر می گردد.

این بسته‌ها دارای تخفیف 25 درصدی هستند یعنی اگر به جای خرید دوره‌ها به صورت تک به تک این بسته ها را خریداری کنید 25 درصد سود کرده‌اید!

شاید بپرسید چرا برای بسته‌های آفلاین‌مان نام درختان را برگزیدیم؟

درختان نماد جنبش، زندگی و جاودانگی هستند و نزد مردم باستان مقدس بوده و تبدیل به اسطوره شده‌اند برای همین در فرهنگ‌های کهن می‌بینیم که به درختان دخیل می‌بندند تا به آرزویشان برسند یا مردگان را نزدیک درختان به خاک می‌سپارند و برای تولد کودکان درخت می‌نشانند. در سنگ نگاره و آثار هنری ایرانی ردپای درخت بسیار است از گبه و گلیم گرفته تا ترمه و کاشی و مینیاتور. نحوه رشد درخت بیانگر پیوند زمین با آسمان و بهشت است.

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵۹,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۲۰۰ تومان
۷۰۸,۰۰۰ تومان
۵۶۶,۴۰۰ تومان
۸۰۹,۰۰۰ تومان
۶۴۷,۲۰۰ تومان
۷۸۸,۰۰۰ تومان
۶۳۰,۴۰۰ تومان
۵۲۸,۰۰۰ تومان
۴۲۲,۴۰۰ تومان
۶۳۴,۰۰۰ تومان
۵۰۷,۲۰۰ تومان
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۶۴,۰۰۰ تومان
۴۱۹,۰۰۰ تومان
۳۳۵,۲۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۴۰۰ تومان
۱,۳۷۸,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۲,۴۰۰ تومان
۵۱۸,۰۰۰ تومان
۴۱۴,۴۰۰ تومان
۱,۰۹۶,۰۰۰ تومان
۸۷۶,۸۰۰ تومان
۶۰۸,۰۰۰ تومان
۴۸۶,۴۰۰ تومان
۴۶۴,۰۰۰ تومان
۳۷۱,۲۰۰ تومان
۹۷۴,۰۰۰ تومان
۷۷۹,۲۰۰ تومان
۳۸۸,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۴۰۰ تومان