در حال نمایش 19 نتیجه

ظرفیت تکمیل شد.
زهرا عابدین تولید محتوا
ظرفیت تکمیل شد.
ویراستاری مقدماتی
ظرفیت تکمیل شد.
تحلیل فیلم
ظرفیت تکمیل شد.
تولید محتوا
ظرفیت تکمیل شد.
پاییز 1400
ظرفیت تکمیل شد.
کارگردانی(پیشرفته)
ظرفیت تکمیل شد.
کارگاه دیدن و فرم مسعود فراستی
ظرفیت تکمیل شد.
بیهقی‌خوانی