کارت هدیه! 

کارگاه‌های ما را به عنوان عیدی برای هر کی که دوستش دارین، ارسال کنید!

1. وارد صفحه هرکدام از کارگاه ها بشید.

2. زیر دکمه ثبت‌نام، دکمه “این محصول را هدیه دهید” را بزنید! 

3. اطلاعات تحویل مانند: تاریخ تحویل، نام هدیه گیرنده و آدرس ایمیل شون وارد کنید.

4. نام خودتون و پیام تون به عزیز هدیه گیرنده را وارد کنید.

5. دکمه “خرید کارت هدیه” را بزنید و مراحل خرید را دنبال کنید. تمام!