مثنوی خوانی سیدابوالقاسم ژرفا
رزومه تحصیلات تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول دکتری مدرسی معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی) آثار کتاب: مبانی هنری قصه‌های قرآن بر ساحل سخن [روش نگارش] بر بال قلم [متن درسی ادبیات حوزه‌های علمیه] چشم شرقی [گزیده اشعار] شیوه شیوایی [درسنامه نگارش و ویرایش] ژرفای حافظ [مجموعه مباحثی در شناخت اندیشه و شعر عارف شیراز] در دست چاپ اقلیم قلم [گزیده مقالات و یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها]   سوابق اجرایی / هنری عضو هیات علمی و سرویراستار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عضو هیات علمی و دبیر شورای طرح و برنامه مدرسه اسلامی هنر سوابق تدریس مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی مدرس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی مدرس مدرسه اسلامی هنر جوایز و افتخارات برگزیده کتاب سال حوزه (1380-1379) برگزیده کتاب سال صدا و سیما (1380)